Met intervisie zijn we erop uit om tot meer zelfreflectie te komen in een veilige omgeving. De onderzoekende houding van je collega’s en de gestructureerde aanpak brengen je verder, op een ander en dieper spoor. De bespreking van een probleem/casus krijgt zo de diepgang en aandacht die nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen.

De kunst van het bevragen
Bij intervisie staat niet zozeer het werkprobleem ter discussie als wel de vraag ‘hoe ga ik effectiever met een werkprobleem om?’ Dit vergt kritisch durven kijken naar je eigen manier van werken: reflectie op je eigen functioneren. Het uitgangspunt bij intervisie is dat je zelf alle wijsheid en antwoorden al in huis hebt.

Intervisie geeft tijd en ruimte aan reflectie
Intervisie is een bijzondere ervaring. Collega’s groeien dichter naar elkaar toe. Ze leren van elkaar en groeien samen in hun professie. Het is bijzonder om samen een casus van iemand te bespreken op een vertrouwelijke, verdiepende en opbouwende wijze. En het is waardevol dat collega’s meedenken, je helpen en je niet afschepen met vlot bedachte oplossingen. Hierdoor ontstaat de intimiteit en saamhorigheid die intervisie zo bijzonder maakt.

Begeleide intervisie
Om succesvol te zijn als intervisiegroep moet er allereerst veiligheid zijn, onderling vertrouwen groeien en opbouwend en bekrachtigend worden gecommuniceerd. Een startende intervisiegroep moet hierin groeien. Begeleiding is daarom veelal wenselijk.

Wil je ook intervisiebegeleiding, of heb je al een intervisiegroep en zijn jullie toe aan verdieping of een opfrissing?
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op