“Speak your mind, even if your voice shakes”

Workshop

‘De stress te lijf’

Chronische zware belasting in werk en privé, stressvolle gebeurtenissen etc. kunnen zorgen voor verschijnselen die een signaal zijn van afnemende vitaliteit. Gevolgen voor de gezondheid, de vitaliteit maar ook de productiviteit en effectiviteit zullen dan niet uitblijven.

 

Doel:

Met deze workshop willen we werknemers activeren om hun eigen stress te lijf te gaan. Dat betekent dat ze allereerst scherp krijgen wat men aan de stress wil en gaat doen.

De deelnemers gaan naar huis met een op maat persoonlijk anti-stressplan.

 

Werkwijze:

Wij hebben een activerend aanbod dat veel mogelijkheden biedt om op allerlei manieren bezig te gaan met dagelijkse en structurele stressreductie. Gedurende de dag vult elke deelnemer per programma-onderdeel in wat zijn of haar voornemens, inzichten en vooral beloftes en acties zijn. We werken met buddy’s tijdens de dag en daarna, die elkaar schrerp houden op de gewenste resultaten, beloftes en acties.

 

Uitgangspunten:

Energie is nodig bij alles wat we doen, zowel fysieke als mentale energie is een levensvereiste.

Bij energie gaat het om de balans tussen beschikbare energie (afhankelijk van gezondheid, lifestyle, sociale steun en competentie) en de benodigde energie (afhankelijk van werk en privé belasting).  Hoe goed kun je omgaan met de dagelijkse belasting en wat doe je ervoor / eraan om in balans te blijven. (beschikbare energie vergroten of benodigde energie verkleinen).

Voor de werkgerelateerde factoren die van invloed kunnen zijn op onze belastbaarheid kunnen aantasten, kun je bijv. denken aan:

a. Arbeidsinhoud (zwaarte, snelheid, hoeveelheid)
b. Arbeidsomstandigheden (lawaai, ruimte, regelmogelijkheden)
c. Arbeidsvoorwaarden (bijv. ploegendienst, onzekerheden, werktijden)
d. Arbeidsverhoudingen (collegialiteit en managementstijl)

Als we kijken naar de privé omstandigheden die van invloed kunnen zijn op onze ’Belasting’ dan kun je dat onderverdelen in:

a. Externe factoren (levensgebeurtenissen, problemen, verplichtingen)
b. Geestelijke flexibiliteit (eigen belemmerende gedachtes & emoties)
c. Persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, ervaring, opleiding, drijfveren, karakter, behoeftes)

Kijken we naar de beschikbare energie dan wordt die beïnvloed door:

1.  Je gezondheid (medische oorzaken, lichaamssamenstelling, slaap etc.)
2.  Je levenswijze (voeding, verslavingen, beweging, slaapritme, dagritme, work-life balans)
3.  Je sociale ondersteuning (support van thuis, collega’s en leiding-gevende heeft een bufferende werking)
4.  Competentie of wel je coping mechanisme
5.  Motivatie en drijfveren

De omstandigheden (werk, privé, gezondheid) zijn wat ze zijn en je hebt beperkte mogelijkheden die te beïnvloeden. Je kracht en regelmogelijkheid zit in hoe jij met je omstandigheden omgaat: je interpretatie, je reactie, maar vooral je gedrag en je acties

De enige factor waar we uiteindelijk controle op kunnen uitoefenen is onze eigen houding en gedrag of te wel hoe we met de omstandigheden omgaan.

 

Werkvormen:

  • De cursist zal gedurende de dag kennismaken met 10 verschillende korte makkelijk toepasbare energizers, die ze zelf op de werkplek kunnen toepassen.
  • Het grote klachten spel: een actieve spelvorm om bewust verantwoordelijkheid te nemen voor je belasting vanuit werk en privé. 
  • De energie-carrousel: een dynamische rondgang langs 8 vormen van belastbaarheid.
  • Een anti-stress actieplan schrijven gedurende de dag waarin alle facetten van de werkbelasting en belastbaarheid aan bod komen en in doelen, afspraken en acties worden omgezet
  • Bewegen in de frisse lucht. (korte pauze-opdrachtjes)
  • Buddy werk (werken met één buddy gedurende de dag en afspraken maken voor daarna)

 

download de flyer

Make a Break — T. +31 6 1508 6240 — info@makeabreak.nl