“Als we gas terugnemen, duurt alles veel langer”

Paolo Coelho

Nieuwsbrief

Make a Change - zondag 10 november


Make a Change

foto Karin PeperkampVerandering? Daar houden veel mensen helemaal niet van. Het is voor medewerkers dan ook niet alleen een opgave om een organisatie-verandering door te maken, maar een nog grotere uitdaging om de heersende cultuur aan te passen. Cultuur zit ingebakken in de kleinste facetten van de organisatie en omvat vaak ongeschreven regels en gewoontes waar iedereen aan gewend is geraakt. Toch zijn niet al deze gewoontes effectief in positieve zin. Sterker nog, het kan zomaar zijn dat de bedrijfscultuur een dusdanige invloed heeft op de mensen die er werken, dat het zorgt voor een te hoog ziekteverzuim.

Fascinerend vind ik dat. Na al die jaren werken als bedrijfscoach en met mijn achtergrond in antropologie blijf ik immens geboeid door de gewoontes, overtuigingen en valkuilen van een individu dat deel uitmaakt van het groter geheel. Het mooiste is namelijk dat deze geen absoluut gegeven vormen. Verandering is mogelijk. Over de hele breedte van de organisatie, wel te verstaan.

hoe zou jij dat nou doen?Uiteraard vraagt cultuurverandering dat er eenduidig op de gewenste cultuur ingezet wordt door het hoogste management. Meestal krijgt dat vorm door het uitrollen van een nieuwe missie, visie en organisatiewaarden. Maar een bedrijfscultuur is de optelsom van de gedragingen en overtuigingen van iedere medewerker apart. De ervaring leert mij dat cultuurverandering in de hele organisatie echt een feit wordt als er wordt gestart met individuele coaching. Want dan worden persoonlijke gewoontes, overtuigingen en valkuilen die de gewenste ontwikkeling beperken, aangepakt. Ik ben er sterk van overtuigd dat cultuurontwikkeling veel effectiever tot stand komt via één op één coachingstrajecten en on-the-job coaching. De individuele aandacht zorgt voor échte gedragsverandering richting de gewenste cultuur: persoonlijk leiderschap in perspectief van organisatiemissie en –waarden.

Ik vind het ontzettend dankbaar werk. Aan het eind van het traject wordt namelijk duidelijk hoe positief de bijdrage van de coaching is geweest aan de algehele organisatie. Mensen werken doelgerichter voelen zich meer thuis, en zijn zich veel bewuster van hun eigen doelen en waardes. Al deze individuen maken het bedrijf. Samen versterken ze de effectiviteit van de algehele organisatie. En dan is de gevreesde verandering ineens een welkome vriend.
 

6 tips over omgaan met veranderingen

  1. Wees een realist. Veranderingen horen erbij.
  2. Verander je kijk op de verandering: verandering betekent groei.
  3. Pas je ervaring toe. Hoe ging je eerder in je leven met verandering om? Leer ervan!
  4. Richt jezelf op de oplossing in plaats van het probleem.
  5. Vraag om advies als je er zelf niet uitkomt. Je omgeving helpt om de boel in perspectief te zetten.
  6. Focus op je nieuwe leven. Sluit het oude goed af, neem desnoods symbolisch afscheid en blijf niet hangen.

Over waardering gesproken

Al geruime tijd werk ik samen met Miranda Langedijk aan een groot coachingstraject bij het gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) in Amsterdam. Daar hebben wij een dergelijke verandering in werking gezet. Met een te hoog ziekteverzuim onder de medewerkers, zocht de GVB naar oplossingen om het ziekteverzuim te verlagen. Organisatiebrede coaching on-the-job vormde het antwoord op de hulpvraag. Miranda en ik hebben dit samen in werking gezet, waarbij wij bovendien ook aandacht hebben besteed aan persoonlijk leiderschap, communicatie en samenwerken. Deze opdracht viel samen met een breed opgezet cultuurveranderingstraject bij GVB: missie, visie, kernwaardes en strategische doelen werden voor de hele organisatie groots gecommuniceerd. Hier konden wij mooi op aanhaken.

Maatwerk

maatwerkIn haar nieuwsbrief over ‘waardering’ heeft Miranda uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van dit traject. En wat bleek? Het traject was tot dusver een groot succes. “De managers geven unaniem aan dat er in de organisatie zeer hard en met effect gewerkt is aan de beoogde doelen, waardoor zowel het kort frequent als het langdurig verzuim is gedaald en de managers op verschillende manieren meer zijn gaan samenwerken en in lijn met de organisatiewaardes zijn gaan opereren. Elk individueel traject is als een maatwerktraject aangeboden en doorlopen. De klanttevredenheid over het hele traject heen is dan ook buitengewoon hoog.” De ervaring van de klant is dus zeer positief, wat voor ons alleen maar betekent dat we écht verschil hebben kunnen maken. En dat? Dat is de ultieme waardering voor ons werk.
 

Boekentip: Wie heeft mijn kaas gepikt?

wie heeft mijn kaas gepiktVind je verandering lastig? Krijg je er in je werk of privésituatie momenteel veel mee te maken? In Wie heeft mijn kaas gepikt? geven auteurs Spencer Johnson en Kenneth Blanchard meer inzichten in de reden dat wij verandering zo lastig vinden. Van gevoelens van angst tot manieren om succes te bereiken; het wordt er allemaal in beschreven aan de hand van vier personages. Waardevol boekje.
 

In het AD!

Een beetje bevestiging is namelijk fijn. Dat willen we allemaal. Ik ook. Dus als er publiekelijk waardering wordt uitgesproken over mijn werk, voel ik me groeien. De nieuwsbrief was er één van. Vorige maand liet ik al even vallen dat Jaap en ik in de Zaankanter stonden. Maar we zijn afgelopen maand ook in het Algemeen Dagblad verschenen. Een landelijke krant! En daar was niet alleen ruimte voor de Louisehoeve, maar ook het vertellen van mijn eigen droom voor de trainingsruimte voor Make a Break. Dat vervult me wel met trots, hoor! Wederom dus een kleurrijke foto van ons prachtpaleis.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over de kracht van on-the-job coaching of het inzetten van coaching ten behoeve van cultuurverandering? Neem dan contact op via karin@makeabreak.nl.

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen rondom onze boerderij? Lees Jaaps blog op louisehoeve.wordpress.com en volg ons via Facebook

Op weg naar een Top Jaar

Hoe start jij 2014? Met inspirerende plannen voor het komende jaar?

Met de Best Year Yet workshop, maak je een bruisende start van het nieuwe jaar. Tijdens een ontspannen weekend zullen we in de vorm van een workshop zorgen dat je je waarden en doelen scherp krijgt, een haalbaar plan formuleert en de voorwaarde schept om dit plan ook daadwerkelijk te realiseren. Want bewust leven zorgt voor de juiste acties en dat levert voldoening op. Het zorgt voor duurzaam geluk, energie en balans.

aanmelden voor deze workshop 

Data: vrijdag 13 december 18:00 t/m zondag 15 december 17:00
Locatie: Bergambacht
Aantal   8
Prijs: € 325,-Make a Break — T. +31 6 1508 6240 — info@makeabreak.nl