Aandacht voor jouw onderzoek naar wat belangrijk voor je is, waar je wilt veranderen en je grenzen wilt verleggen
persoonlijke coaching

Merk je dat je keer op keer tegen issues aanloopt en je aanpak maar niet lijkt te werken? Zijn je energie en zin in werken afgenomen? Heb je problemen met bepaalde ontwikkelingen op het werk? Overweeg je andere keuzes in je werk, je omgeving of je leven maar weet je nog niet wat of hoe?

Ik help je om helder te krijgen wat er speelt en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Doel van de coaching is dat je gereedschap in handen krijgt om een waardevol en bevredigend leven te leiden. We kunnen werken aan thema´s als persoonlijke kracht, loopbaanontwikkeling, effectiviteit in communicatie, stressmanagement, balans en energie bewaren, doelgericht werken.

Aansluiten bij jouw beleving, waardoor je onverwachte doelen kunt creëren én verwezenlijken, dat is mijn kracht.

Met welke soort vragen komen mensen bij mij: Hoe ga ik met anderen om, hoe krijg ik (weer) plezier in mijn werk? Hoe kom ik van mijn werkstress af? Hoe komen mijn talenten beter tot zijn recht? Hoe zorg ik dat ik effectiever ben in mijn werk? Hoe bereik ik wat ik wil in mijn werk en mijn leven? Hoe verhoud ik me tot anderen, leidinggevenden, klanten, collega’s?

Mijn aanpak: Ik stel de klant centraal en ga uit van diens eigen kracht en wijsheid. Als mens zijn je bedoelingen altijd goed, je handelen kan wellicht handiger, slimmer, effectiever. Ik blijf dicht bij de persoon zelf diens context en beleving en dan gaan we wel doelgericht, pragmatisch en patroon doorbrekend te werk. We werken met oefeningen, uitleg, modellen, situatieschetsen, huiswerk opdrachten en actiegerichte opdrachten.

Werkwijze: Het traject begint met een eerste gesprek waarin samen met de cliënt de coachvraag wordt verkend en we beoordelen of er voldoende commitment aanwezig is om het coachtraject in te gaan. Afhankelijk van de doelstelling gaat het om 6 – 10 gesprekken van 1,5 uur met een doorlooptijd van 2 tot 6 maanden. De gesprekken vinden plaats op de Louisehoeve, op een andere plaats, of online.

Aanmelding kan zowel individueel als op verzoek van de organisatie.
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op